Til alle klubbledere i Sone Midt
REFERAT – KLUBBLEDERMØTE
Tid: Torsdag 4. september kl. 17.00- 19.00basketparty
Sted: Skjoldhallen

Saklisten ble som følger:
1. Status NBBF Region Vest
2. Informasjon om seriestart
3. Informasjon om lisenser
4. Presiseringer for kampavvikling
5. Eventuelt

Følgende var til stede:
1. Reidar Retzius Tysvær BBK
2. Knut Markhus Tysvær BBK
3. June Stendahl Haugesund BBK
4. Astrid H. Gjerde Haugesund BBK
5. Jeanette J. Antoniazzi Styreleder NBBF Region Vest
6. Edmunds Gabrans Fag og tiltakskonsulent, NBBF Region Vest
7. Lene Instebø Daglig leder NBBF Region Vest

Saknr. 1 Status NBBF Region Vest
– Strategiplan 2013-18 ble utlevert, alle oppfordres til å lese gjennom denne.
– Handlingsplaner for NBBF Region Vest ligger på hjemmesiden.
– Årshjulet gjenspeiler handlingsplaner og kan også lastes ned fra hjemmesiden.

Handlingsplan for 2014 gjennomgås.
Skolemesterskapet er ikke satt inn på handlingsplan for 2014. Lene sender over rammeverk for skolemesterskap. Tysvær og Haugesund kan være interessert i å samarbeide om et skolemesterskap. Spilles med EB-regler. Regionen kan være behjelpelig med å sende ut invitasjoner til skolene, men klubbene må stå for organisering og gjennomføring av arrangementet. Regionen dekker t-skjorter/premier. Vi får ikke post 3-midler til arrangementet slik vi gjorde tidligere, og har heller ikke lagt skolemesterskapet inn i budsjettet. Basketnights. Foruten de 5 som arrangereres høsten 2014, planlegges 6 basket nights i 2015.

Det orienteres rundt andre rekrutteringstiltak; kompetanseutvikling i form av trenerutvikling og trenerrekruttering, dommerutvikling og dommerrekruttering, spillerutvikling og regionslag. En sliter fortsatt med å få påmeldinger til trenerkurs.
Trener 1-kurset i høst går over tre helger. En trenger ikke ta kursene i rekkefølge. Klubbene oppfordres til å melde på trenere.
Det blir satt opp foreldrekurs i Haugesund. Trenger 5 deltagere for å organisere aspirantdommerkurs. 8.-9. november. Spillere født 1999 Tilbakemelding fra klubbene er behov for bedre oppfølging etter endt dommerutdanning. Den nye trenerløypen: Noen av modulene kan tas som e-læringskurs. Her kan man bygge opp sin trenerutdanning slik man vil (fokusområder). Det vises til tidligere informasjon gitt om dette. Klubbutvikling: Alle klubber skal få tilbud om klubbutvikling. Planen er at alle klubber i regionen skal ha gjennomført dette i løpet av fem år. Det jobbes nasjonalt med dette.  Alle klubber har utfordringer, og dette er ment å skulle hjelpe klubbene. Kontakt Ragnhild Riis om klubben din ønsker å delta.

Saknr. 2: Informasjon om seriestart v/Edmunds Gabrans
Serien starter 12.-13. september. Kampoppsettet er offentliggjort.
Det er i år 133 påmeldte lag til serien mot 141 i fjor. 2K er serien der flest lag har falt fra.
Fjorårets sesong avsluttet med 132 lag.

Saknr 3: Informasjon om lisenser v/Edmunds Gabrans
Husk å løse lisens for spillerne! Alle spillere skal ha gyldig lisens. Spillere som hadde lisens forrige sesong har gyldig lisens ut september. Spillere som ikke hadde lisens forrige sesong skal ha dette før første kamp. Dommerne skal sjekke lisenser i forkant av kampen. Det er ikke mulig å ta ut lisensoversikt fra forrige sesong da lisenssystemet nå er nullstilt foran kommende sesong. Administrasjonen vil sjekke lisenser baser på kampskjema i september. Ta med utskrift på betalt lisens
Saknr 4: Presisering av kampavvikling v/Edmunds Gabrans
Gjennomgang av nye spilleregler. En spiller får poeng der det skytes fra. Et lag har kun lov å bruke to timeouts i løpet av siste to minutter av kampen, også om laget har tre timeouts igjen. Oppdaterte spilleregler ligger på forbundets hjemmeside og tolkninger finnes på basketballdommer.no. Presisering av endringer for U13/14. Oppdatert oversikt over disse reglene ønskes, Torkild
Rødsand jobber med dette. Klubbene bes vise lagoppstilling uoppfordret til sekretariat ved å stille opp foran sekretariatet.